1. ابتدا برنامه های را که می خواهید خریداری کنید

2. برنامه را اجرا کنید شماره شناسایی سیستم و سریال سیستم به شما نشان داده شود. این شماره ها را یادداشت کنید.

3. از طریق این لینک دریافت قفل وارد بخش دریافت قفل شود.

4. پس از وارد شدن به قسمت دریافت قفل ایمیلی را که در قسمت خرید نرم افزار وارد کرده بودید وارد کنید وکلید بررسی صحت ایمیل را بزنید.

5.پس از ثبت مشخصات با زدن کلید بررسی و دریافت قفل شماره قفل خود را دریافت کنید.

6. شماره قفلی را که دریافت کرده اید در نرم افزار خریداری شده در قسمت شماره قفل وارد کرده و کلید ذخیره را فشار دهید.

اخطار : حتما قبل از دریافت قفل سیستم خود را یکبار ریست کنید چون شماره شناسایی شما ممکن است عوض شود و شماره شناسایی و سریال را اشتباه واردنکنید چون در اینصورت شما قفل خود ر از دست می دهید و قفل اصلا قابل برگشت نیست.و شما مجددا مجبور به خرید نرم افزار خواهید شد.

شما به هر تعداد که تمایل داشته باشید امکان خرید هر نرم افزار یا یک نرم افزار را چندین بار دارید.